Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Βασίλειος Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 
 Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Βασίλειος Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 
 Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Βασίλειος Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 
 
 

Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες Βασίλειος Παπαδόπουλος ΜΟΝ ΕΠΕ στο Χαλάνδρι

 
Το γραφείο μας στην προσπάθεια του να καλύψει όλες τις ανάγκες των Ελλήνων φορολογούμενων και σεβόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πολύ προσιτές τιμές.

Σκοπός μας είναι η άμεση αντιμετώπιση όλων των λογιστικών σας υποθέσεων.

Οι υπηρεσίες μας προς ιδιώτες – φορολογούμενους συγκαταλέγονται στις εξής:

  • Σύνταξη και υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης εντύπου Ε1 και Ε2 και υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος.

  • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας, υποβολή του εντύπου Ε9 και υπολογισμός του ΕΤΑΚ.

  • Παροχή συμβουλών για την ορθότερη ρύθμιση των οφειλών στη ΔΟΥ και εκτύπωση ταυτότητας οφειλής.

  • Παρακολούθηση μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης της φορολογικής εικόνας εκάστου φορολογουμένου.

  • Αιτήσεις οικογενειακών επιδομάτων και επιδομάτων θέρμανσης.